Pranks Powered by Trendolizer

Lalaki matapos mag 'SLAMDUNK' hindi na makagalaw dahil na prank ng kanyang mga tropa. Alamin kung ano ito!

Trending story found on www.thefilipinotoday.com
Lalaki matapos mag 'SLAMDUNK' hindi na makagalaw dahil na prank ng kanyang mga tropa. Alamin kung ano ito!
"Mabait yan, hindi nangangagat." Biro pa ng isang kaibigan na nagpost ng nakatutuwang video na ito sa Facebook
[Source: www.thefilipinotoday.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments